TEOKSET | ARTWORKS

MUSTA | BLACK (link coming soon)
Useimmat näyttelyissä olleet teokseni ovat tummia, mustahkoja tai mustia. Musta on kiehtova väri, se sisältää kaikki päävärit. Mustan sävyjä on kokonainen maailmankaikkeus.

Most of my exhibitited works are dark, black(ish) or black. Black is an intriguing color to mix, as it contains all the primary colors. There is a whole universe of shades of black.

TUMMAT | DARKISH (link coming soon)
Koska lähtökohtani on piirtämisessä, tummat sävyt varsinkin harmaasta kiinnostavat minua. Olen kiinnostunut pintastruktuureista ja valitun materiaalin työstettävyydestä. Resurssitehokkuutta ja työturvallisuutta ylläpidän alihankinnalla. Energiatehokkuus on oleellista; teosten valmistamiseen kuluu vähemmän energiaa, vettä ja syntyy vähemmän hävikkimateriaalia alihankinnan kautta.

Because my starting point is in drawing, shades of dark interest me. I am interested in surface structures and workability of chosen material. Resource effociency and workplace safety are mainted by subcontracting. Energyefficiency is paramount; less energy and water are used to produce the works and less waste material is created through subcontracting,

VÄHÄN VÄRIÄ | SOME COLOR (link coming soon)
Ymmärtääkseen mitä on musta, on hyvä ymmärtää mitä on väri. Työskentelen pääsääntöisesti vesiliukoisilla väreillä ja mm. värjään paperia itse.

To understand what black is, it’s good to understand what color is. I mainly work with water-soluble colors and e.g. I color the paper myself.

TEOSSARJAT | SERIES
Työskentelen sarjallisesti. Joskus teeman puitteissa vierähtää useampi vuosi, kun taas jotkut sarjat syntyvät ”kylkiäisinä” meneillään olevan työn ohessa.

I work serially. Sometimes several years pass within the framework of the theme, while some series are created as ”spin-offs” alongside the work in progress.

PAIKKASIDONNAISET TEOKSET / SITE_SPECIFIC WORKS
Etsin jatkuvasti uusia kerronnan mahdollisuuksia. Paikkasidonnaiset teokset antavat mahdollisuuden vapauttaa piirtämisen, maalaamisen ja kolmiulotteisen työskentelyn niiden perinteisistä esitystavoista. Taiteen ei tarvitse olla ikuista, mutta ollakseen merkityksellistä sillä pitää olla katsojia.

I’m constantly looking for new narrative opportunities. Site-specific works give the opportunity to free drawing, painting and three-dimensional work from their traditional ways of presentation. Art doesn’t have to be eternal, but to be meaningful it has to have viewers.

JULKISET TEOKSET | COMMISSIONS

Katso myös Rakennustietosäätiö RTS sr ylläpitämä Taiderakentamisessa taiteilijapankki


NEW HOMES

Picture gallery of interiors my clients have placed my works in.