Portfolio

Teokseni pohjautuvat piirustuksiini ja ne valmistetaan osittain teollisin menetelmin. Tämä mahdollistaa niiden skaalautumisen,
mikä tarkoittaa sitä että ne voidaan toteuttaa erikokoisina (kuvissa 5 cm – 8,5 metriä), erilaisiin olosuhteisiin sopivina (ulkoilmaan, erikokoisina sisätiloihin, mittatilauksena) ja myös eri materiaaleista erilaisin pintakäsittelyin.

My works are based on my drawings and they are partly manufactured in a way that enables scaling. This means that they can be made-to-measure (in the images between 5 cm – 8,5 m), suitable for different installations (outside, scaled to fit interiors) and also made using various materials and surfaces.