Kirsimaria E. Töröstä voi luonnehtia piirtäjäksi, joka on irrottautunut paperilta ja kuljettanut piirtämisen mukanaan eri materiaaleihin ja myös tilallisiin teoksiin. Hän käsittelee teoksissaan taidehistoriaa tulkiten sitä uudestaan uudenlaisista näkökulmista. Hän työstää piirroksistaan reliefejä eri materiaaleista ja skaalaa niitä moneen kokoon. Törösen symbolit ovat tunnistettavia. Hän rakentaa välillä kuva-arvoituksia mutta arvoitukset ovat pikemminkin tiedostamattoman symboliikkaa kuin aitoja kysymyksiä. Viiva, joka piirtää esiin ihmishahmon, on tavanomainen mutta silti tai juuri siksi kaiken kuvataiteen alku. Teoksissa on havaittavissa primitiivisen taiteen merkistöjä ja ornamentillista dekoraatiota, mutta myös graffitimaalarin merkkejä.

Kirsimaria E. Törönen can be characterised as an illustrator, who has been freed from paper. She has continued on drawing with different materials and installations. Her artworks consider the history of fine art, interpreting it from a new perspective.  She creates reliefs of her drawings from different materials and scales them into varied sizes. The symbols used by Törönen are recognisable. Sometimes she creates visual riddles, but the riddles are unconscious in their symbolism, rather than true queries. The line that draws forth the figure is ordinary, but perhaps because of this it the starting point of all visual art. Traces of primitive art are present, as well as ornamental decoration and the markings of a graffiti artist.

Veikko Halmetoja, ”Kuvakirja Kunnantalolla”