Modelling poses

Sarja sisältää yli 20 taidehistorian klassikon uudelleentulkintaa, joissa tutkin sukupuolen performatiivisuutta ja taidehistorian heteronormatiivisuuteen kangistunutta kaanonia mm. hahmopsykologian kautta. Annan usein alistetussa asemassa olleille katseenkohteille (malleille ja taiteilijoiden muusille) äänen, teen objektista subjektin. Mukana on myös mieshahmoja, joista osa on päätynyt ilkosilleen kuin aikansa naispuoliset kollegat.