Paikkasidonnaiset / Site specific

”Kirsimaria E. Töröstä voi luonnehtia piirtäjäksi, joka on irrottautunut paperilta ja kuljettanut piirtämisen mukanaan eri materiaaleihin ja myös tilallisiin teoksiin. Hän käsittelee teoksissaan taidehistoriaa tulkiten sitä uudestaan uudenlaisista näkökulmista.” – Veikko Halmetoja

Haluan kiittää seuraavia tahoja työskentelyni tukemisesta:
TAIKE – Taiteenedistämiskeskus
FRAME FUND FINLAND
SKR
SERLACHIUS RESIDENSSI