MODELLING POSES

Kirsimaria E. Törönen tulkitsee Modelling Poses -sarjassa kuvataiteen ihmishahmoja. Hän lainaa ja muokkaa, piirtää viivaa ja nautiskelee muodoilla. Taidehistorian merkkiteoksista lainatut hahmot eivät toistu sellaisenaan. Törönen tulkitsee niitä vapaasti. Ääriviiva vaeltaa ja piirtää hahmot ovelasti siten, että ne ovat helposti tunnistettavia, mutta silti uusia ja erilaisia.

Teräksestä tai mdf-levystä leikatut hahmot ovat materiaalistaan huolimatta ilmavia ja keveitä, ne asettuvat tilaan, hieman irti seinästä, kuin olisivat osa rakennusta. Tottumus katsoa suorakaiteen muotoisia maalauspohjia istuu tiukassa. Muotoon leikattu teos tuntuu kiinteämmältä osalta tilaa, siihen tehdyltä ja sen omalta.

Törönen käsittelee Modelling Poses -sarjassa myös sukupuolen käsittelyä kuvataiteen aiheena. Alastomina malleina värjötelleet naiset saavat hänen tulkinnoissaan oman äänensä kuuluviin, objektit kasvavat subjekteiksi eikä kehoa ole pakko puristaa ahtaimpaan muottiin. Mukana on myös mieshahmoja, joista osa on päätynyt ilkosilleen kuin aikansa naispuoliset kollegat.

Teoksissa dekoraatio ja funktionaalisuus käyvät tiukkaa vääntöä. Teosten valmistustapa laserleikkaamalla sekä suhteellisen painavat materiaalit edellyttävät tarkkaa suunnittelua. Toisaalta aiheet antavat mahdollisuuden polveilevalle viivalle, joka karkaa seikkailulle ja rakentaa valo ja varjopaikkoja mallien vartalolle.

Botticellin ikoninen Venus ja Egon Schielen koskettava omakuva ovat esimerkkejä hahmoista, joiden muoto voi Törösen teosten näkemisen jälkeen muistua mieleen nimenomaan uutena versiona. Niin vahvoja viivalle perustuvat, mutta muuten pelkistetyt uustulkinnat ovat.

Veikko Halmetoja

In her series Modelling Poses, Kirsimaria E. Törönen creates interpretations of human figures from fine art. She borrows and moulds, draws lines and luxuriates with form. The figures, borrowed from significant artworks from art history, are not replicated. Törönen renders them freely. The outline wanders and cleverly illustrates the figures,in an easily recognisable, but still fresh and different way.

Cut from steel or MDF-board, the figures retain an airy and light feeling. The works settle into a space, slightly off the wall, as if they were part of the building’s architecture. The customary rectangular shape of a canvas is unambiguous. The artworks, cut to form, feel like an integral part of the space – created and owned by it.

In the Modelling Poses series, Törönen also considers gender in the context of fine art. Through her interpretation, the shivering nude female model is given a voice, the object becomes the subject and the form is no longer forced to fit into a mould. Male figures are also depicted, some of which have wound up nude like their contemporary female counterparts.

The decorative and functional are continually at odds within her work. The laser-cutting technique and relatively heavy materials used by Törönen require detailed planning. However, the subject matter facilitates flowing lines that run off on an adventure, building light and shadow into the body of the figure.

Botticelli’s iconic Venus and Egon Schiele’s touching self-portraits can through Törönen’s work be reimagined. This is how strong line based, but simplified interpretations are.

Veikko Halmetoja
Translation Anna Puhakka

Ripustuskuva ”Modelling poses”, Galleria Saskia, 2020
kuva Studio Funke