Koto, hommage á Veikko Vionoja

27.6. – 31.8.2022 Musta verho ja muita piirustuksia, Taide Vionja
Näyttely koostuu Veikko Vionojan hiilipiirustuksista ja seitsemän ajankohtaisen nykytaiteilijan teoksista. Näyttelyn taiteilijat ovat Eetu Kevarinmäki, Vappu Rossi, Hanna Saarikoski, Joel Slotte, Kim Somervuori, Kirsimaria E. Törönen ja Timo Vuorikoski.

Koto sarjassani on yhdeksän teosta, jotka on valmistettu maalatusta vanerista tähän näyttelyyn.

Näyttelyn kuraattori Veikko Halmetoja esittelee päärakennuksen ylä- ja alakerrtaan sijoittuvat teokset alla olevissa videoissa. Näyttely jatkuu pihapiirin muissa rakennuksissa.

Veikko Halmetoja esittelee
Taide Vionojan näyttelyn | osa 1
Kuraattori Veikko Halmetoja esittelee
Taide Vionojan näyttelyn | osa 2

Koto sarjan teokset vasemmalta oikealle Kynnys, 2022 | Rauha, 2022 | Kööri 1, 2022
maalattu vaneri

Kirsimaria E. Törönen:
KOTO – Menneen agraari elämän kollektiiviset muistikuvat Veikko Vienojan taiteessa

Koto sarja sisältää yhdeksän erikokoista, piirustuksiini pohjautuvaa vanerista valmisettua uudelleentulkintaa Veikko Vionojan maalauksista ja piirustuksista.

Taidemaalari, professori Veikko Vienoja (1909-2001) kuvaa teoksissaan menneen agraari yhteiskunnan elämää. Tiiviit miljöökuvaukset luhtiaittoineen, tupineen ja pihapiireineen edustavat parhaimmillaan kollektiivista kaipuuta kotiin, rauhaan, turvaan. Palkitun ja tunnetun taiteilijan elämäntyötä vaalii Vionoja säätiö.

Vionojan maalausten ja piirustusten kerroksellisuus antaa mahdollisuuksia moninaiseen analyysiin ja tulkintaan paikan hengen, kodin ja elinpiirin merkityksestä sekä turvallisuuden tunteen rakentumisesta. Minua kiinnostaa Vionojan teoksissa ajalliset kerrostumat. Tiiviit pihapiirit juontavat keski- aikaiseen rakennusperintöön, sommitelmissa sisä- ja ulkotila avautuvat valotutkielmien muodossa mielenkerrostumina.

Vionojan tila- aika käsitystä usein luonnehditaan sakraaliseksi sommitelmissa esiintyvien, ristin muotoisten ikkunakarmien viitatessa kristinuskon symboliikkaan. Oma lapsuuteni arabialaisen ja länsimaisen kulttuurin ristiaallokossa heijastuu tulkintoihini.

Näen Vionojan tilallisessa työskentelyssä myös yhtymäkohtia Alvar Aallon arkkitehtuuriin, tapaansa yhdistää sisä- ulko- ja välitila luonnon- ja keinovaloratkaisuja.