Studio Wäkewä tapahtumat

AVOIMET ATELJEET SU 20.6.2021 KLO 12-15

Mikkelin seudulla kuusi taiteilijaa avaa työtilansa ovet yleisölle. Ateljeet palvelevat erilaisina työskentely-, esitys- ja koulutustiloina. Tule tutustumaan taiteilijoihin ja heidän tarjoamiin palveluihin. Kahvitarjoilu klo 12-15, vapaa pääsy.

STUDIO FUNKE
Pillistöntie 1, Otava
Valokuvaaja Sami Funke
Puh. 050 527 6996
studio.funke@gmail.com
http://www.studiofunke.fi

KORUSEPPÄ
AILA HAIMILAHTI
paikalla Studio Funken tiloissa
aila0165@gmail.com

LA CARMENCITA
Maaherrankatu 12, Mikkeli
Tanssitaiteilija, koreografi Carme Rodergas
carmencitalacarmencita
@protonmail.com
http://www.lacarmencita.fi

STUDIO WÄKEWÄ
Tenholankatu 4 C, Mikkeli
(käynti kerrostalon päädystä)
Kuvataiteilija Kirsimaria E. Törönen
Puh. 0400 903 476
kirsimaria.toronen@gmail.com
http://www.kirsimariatoronen.fi

KUVATAITEILIJA
PIRITA LAUTALA
Alakatu 15, Mikkeli
Puh. 0400 566 867
pirita.lautala@gmail.com

STUDIO 23 – Marja de Jong
Hiirolan vanha asema
Hiirolantie 21, Hiirola
Kuvataiteilija Marja de Jong
Puh. 050 4625 675
art@marjadejong.com
http://www.marjadejong.com

Kiitos yhteistyöstä

_________________________________________________________________

FB @StudioWakewa
Instagram studiogallery_wakewa
Twitteri @StudioWakewa

Tenholankatu 4 C, 50100 Mikkeli
Avoinna sopimuksesta ja tapahtumakohtaisesti /
open by appointment and during events

Studio Wäkewä on kuvataiteilija, tuottaja Kirsimaria E. Törösen työhuoneen yhteydessä toimiva pieni galleriatila, joka keskittyy nykytaiteen ja taidetapahtumien tuottamiseen. Wäkewä tunnetaan myös taidekasvatuspalveluistaan. Aukioloajat vaihtelevat; studio on avoinna näyttely- ja tapahtumakohtaisesti sekä sopimuksesta.

Studio Wäkewä is a small, experimental galleryspace in connection with artist Kirsimaria E. Törönen’s studio. Wäkewä concentrates on promoting contemporaryart, produces cultural events and is known for its arteducation services. Opening hours are irregular; the studio is open to the public at announced times and by appointment.


Studion yleisötilaisuuksiin on aina vapaa pääsy, kahvit tarjoaa Löfbergs.

Free admission to all public events, coffee supplied by
Löfbergs.

______________________________________________________________________


Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Studio Wäkewäm yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.4.2021. Viimeisin muutos 18.4.2021.
1. Rekisterinpitäjä
Studio Wäkewä, Tenholankatu 4 C, 50100 Mikkeli, Puh. 0400-903476
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kirsimaria E. Törönen, (0400 903476) (kirsimaria.toronen@gmail.com)
3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– laki (mikä)
– julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).Tietoja säilytetään tapahtuman / varauksen ajan ja ne positetaan tapahtuman jälkeen. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).