Studio Wäkewä tapahtumat


17. – 22.8.2021 klo 12-18

Jutta Hämäläinen
Kiira Lappalainen
Nene Liikanen
Katariina Mennander
Tuomo Putkonen
Anton Ripatti
Aino Taskinen

ja

Anna Pekkala
Carme Rodergas
Kirsimaria E. Törönen

STUDIO WÄKEWÄ
Tenholankatu 4 C, Mikkeli
(käynti kerrostalon päädystä)
Kuvataiteilija Kirsimaria E. Törönen
Puh. 0400 903 476
kirsimaria.toronen@gmail.com
http://www.kirsimariatoronen.fi

_________________________________________________________________

FB @StudioWakewa
Instagram studiogallery_wakewa
Twitteri @StudioWakewa

Tenholankatu 4 C, 50100 Mikkeli
Avoinna sopimuksesta ja tapahtumakohtaisesti /
open by appointment and during events

Studio Wäkewä on kuvataiteilija, tuottaja Kirsimaria E. Törösen työhuoneen yhteydessä toimiva pieni galleriatila, joka keskittyy nykytaiteen ja taidetapahtumien tuottamiseen. Wäkewä tunnetaan myös taidekasvatuspalveluistaan. Aukioloajat vaihtelevat; studio on avoinna näyttely- ja tapahtumakohtaisesti sekä sopimuksesta.

Studio Wäkewä is a small, experimental galleryspace in connection with artist Kirsimaria E. Törönen’s studio. Wäkewä concentrates on promoting contemporaryart, produces cultural events and is known for its arteducation services. Opening hours are irregular; the studio is open to the public at announced times and by appointment.


Studion yleisötilaisuuksiin on aina vapaa pääsy, kahvit tarjoaa Löfbergs.

Free admission to all public events, coffee supplied by
Löfbergs.

______________________________________________________________________


Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Studio Wäkewäm yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.4.2021. Viimeisin muutos 18.4.2021.
1. Rekisterinpitäjä
Studio Wäkewä, Tenholankatu 4 C, 50100 Mikkeli, Puh. 0400-903476
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kirsimaria E. Törönen, (0400 903476) (kirsimaria.toronen@gmail.com)
3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– laki (mikä)
– julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).Tietoja säilytetään tapahtuman / varauksen ajan ja ne positetaan tapahtuman jälkeen. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).