JUHANI SAKSA

”Kivistä kertoessani aloitan tarinani 4,7 miljardin vuoden takaa – ajasta, jolloin maapallomme alkoi muotoutua. Monien mielenkiintoisten vaiheiden ja tuhansien miljoonien vuosien kuluttua kivien kehitys ja elämä jatkuu edelleen. Kivillä on paljon kerrottavaa, mutta niitä tarkastelevilla pitää olla kiinnostusta ja antaa kivelle mahdollisuus avautua.

Oma osani tässä tapahtumaketjussa on pieni, mutta yritän parastani. Poistan kivilohkareesta kaiken ylimääräisen ja tuon esille, mitä kunkin kiven sisälle on aikojen kuluessa muodostunut. Jokaisen kiven sisällä on oma aiheensa. Uuden muodon tarkoituksena on herättää ohikulkijoissa kiinnostusta ja käynnistää katselijan mielikuvitus.”

Katso:

Kuvataiteilijamatrikkeli

Taiteilijan kotisivut

FB / IG / TAITEILIJAT&KOHTEET / TAPAHTUMAT / AIKATAULUT / YHTEYSTIEDOT